Hoppa till sidans innehåll

Ljunits Historik


Historik

 

Den 11 februari 1951 samlades ett antal rid- och hästintresserade på Nya Kafeet i Köpingebro. På dagordning stod som punkt ett förslaget att ur Österlens Ryttarförening (ÖR) bryta den del av föreningen som gick under benämningen Nybroavdelningen. Dagens ordförande Folke Piledahl framlade förslaget som enhälligt antogs samt bestämdes det efter en stunds diskussioner att namnet skulle vara Herrestads Ryttarförening, styrelsen fick uppdrag utarbeta stadgar vilka vid nästkommande föreningsmöte fastställdes. Föreningen sökte även medlemskap i SLRC.

 Tävlingsplats skulle vara Nybrofältet samt tävling anordnas minst en gång per år. Organiserad träning skulle genomföras två gånger per vecka och en viktig del i föreningens verksamhet var då avdelningsridning.

Vid årsmötet 20 maj 1954 beslöts att utöka föreningens upptagningsområde till att omfatta även landsbygden väster Ystad och härvid ändrades namnet till Ljunits Herrestads Ryttarförening. Då föreningen sålunda vuxit fick styrelsen uppdrag omarbeta föreningens stadgar. Visst samarbete med Ystad Ridklubb hade förekommit tidigare men nu förtydligades detta så att föreningarna delade  instruktör,  hade gemensamma träningar samt kunde tävla för ”andra klubben” vid respektive centralorganisations tävlingar(SRC resp SLRC). Träning skulle genomföras två gånger per vecka, en gång på Nybro-fältet och en gång i Ystad.

Deltagande vid  SLRC tävlingarna på Flyinge i början av sommaren var en av de viktigare åtagandena

men det arrangerades även ett antal tävlingar per år där platserna varierade, ofta i anslutning till lokala lantbruksutställningar men även i egen regi på Tosterup, Möllerup, Charlottenlund och Ruthsboo ägor.

I början av 1960-talet sjönk rekryteringen och vid årsmötet 1963 föreslogs att föreningen skulle bli vilande ”s.k. förpuppas”. Efter ett år utan organiserad verksamhet framlades åter förslaget om ”förpupppning” vid årsmötet 10 mars 1964. Detta antogs med acklamation.

 

Ett antal entusiaster runt Sövestad som sedan 1974 i mer eller mindre organiserad form som ridit och tränat samman samt arrangerat lokala tävlingar uppväckte Ljunits Herrestad Ryttarförening och föreningen upptogs i SLRC mars 1977 och i april samma år även i Svenska Ponnyföreningen. Vid årsmötet 1978 knöts historien ihop genom att styrelsemedlemmar från 1964 deltog och under högtidliga former överräcktes priser och minnessaker som förvarats av tidigare styrelse.

Föreningens verksamhet kom nu att förläggas till Baldringe och Fyledalen. På verksamheten stod inbjudningstävlingar för angränsande ryttarföreningar, hubertusjakt samt resa till de internationella tävlingarna i Göteborg. Efterhand utvecklades tävlingsverksamheten att omfatta både lokala och regionala tävlingar för häst och ponny inledningsvis med tyngdpunkt på hoppning. Föreningen har tidigt haft en två tydliga inriktningar dels på ungdomar och dels på lagtävlingar och  med framgång deltagit både med ponny och hästar i de inom distriktet arrangerade lagtävlingarna i hoppning och dressyr. 

1993 avvecklades  de tre centralförbunden och istället skapades Ridsportförbundet som den gemensamma organisationen. Härmed omarbetades också stadgarna och föreningen fick då en ungdomssektion.

 

Tävlingsverksamheten förlades under många år till sommarhalvåret och Fyledalen.

 För att kunna träna under tak vinterhalvåret  fick föreningen inledningsvis disponera några sena kvällstimmar i Ystad ridhus men påbörjade sent 1979 arbete för att iordningställa ett ridhus i Baldringegårdens loge/magasin.

I och med att Högestad AB byggt ridhus under 1985 skapades en modern och ändamålsenlig lokal för träning och tävling. Under många år hyrde föreningen lokalerna vissa tider för att genomföra sin verksamhet medan huvuddelen av tiden med ett undantag var det öppet  för enskilda ryttare. Carl Piper bokade onsdag kväll för traktens ungdomar att nyttja kostnadsfritt dock skulle träning ske i organiserad form.

Från 1999 har föreningen hyrt  och drivit ridhuset på heltid och har därmed också lämnat tävlingsplatsen i Fyledalen och satsat på att förutom en bra innebana även skapa goda rid- och träningsmöjligheter utanför ridhuset. Kvar på bokningslistan står fortfarande ungdomarnas onsdagskväll och beroende på intresse ofta en kväll för annan organiserad träning, Övrig tid disponeras av enskilda ryttare mot lösande av s.k. manegekort.

Föreningens medlemsantal har under många år haft ett hundratal medlemmar men man kan de senaste åren se en viss uppgång. Hästverksamhet är inget tillfälligt nöje utan ett sett att leva och man kan fortfarande ibland föreningens aktiva ryttare se personer som var med och återstartade föreningen 1977.   

Förkortningar

LjHr - Ljunits Herrestad Ryttarförening

SLRC - Svenska Lantliga Ryttarnas Centralförbund

SRC - Svenska Ridsportens Centralförbund

SPF - Svenska Ponny Förbundet

Uppdaterad: 19 FEB 2012 22:44 Skribent: Lotta Thorvaldson

SPONSORER


STALLSHOPEN i Tomelilla

 

Postadress:
Ljunits-Herrestads RF - Ridsport
Anneli Einarsson, Stenby 2531
27391 Tomelilla

Besöksadress:
Högestavägen
27197 Ystad

Kontakt:
Tel: 0707131305
E-post: This is a mailto link