Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Protokoll från årsmötet"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Protokoll från årsmötet


 

Ljunits Herrestads Ryttarförening 

Protokoll för årsmöte i Högestad ridhus 2019-02-03 kl. 19:01

 

Närvarande på mötet: Olivia Gren, Anneli Einarsson, Gunnilla Persson, Ingela Thunström, Helena Hansson, Åsa Ståhlbrand, Emma Björk, Erica Helweg, Lina Jönsson, Ulla Andersson samt Ingemar Nilsson.

 

§ 1. Mötet öppnas av Anneli Einarsson.

 

§ 2. Val av ordförande för mötet, sittande Anneli Einarson.

 

§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet, sittande Olivia Gren.

 

§ 4. Upprättande av röstlängd, upprättas vid behov.

 

§ 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare, Ingela Thunström samt Helena Hansson blir valda till posterna.

 

§ 6. Fastställande av dagordning.

 

§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst, deltagande säger ja.

 

§ 8. Behandling av verksamhetsberättelserna samt fastställande av balansräkning. Ordförande Anneli Einarsson läser upp och redovisar för dokumenten. Läggs till i handlingarna.

 

§ 9. Revisorernas berättelse, går igenom och lägger till i handlingarna.

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, detta godkänns av deltagande på mötet.

 

§ 11. Inkomna avsägelser till valberedningen, Erika samt Carina.

 

§ 12. Val av ordförande för föreningen, sittande, Anneli Einarsson.

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, Olivia Gren, Gunilla Persson, Ingela Thunström, Helena Hansson samt Emma Björk sitter som styrelseledamöter, suppleanter Annika Stoltz samt Anna Geijer.

 

§ 14. Val till sektioner och lagledare, står vakant, deltagare på mötet ger förtroende till styrelsen att utse detta om intresse uppkommer.

 

§ 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant, ungdomsansvariga är Victor Svensson samt Olivia Gren.

 

§ 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, Christl Gunnerstad, väljs som utfyllnad för 1 år som revisor. Aina Gustaffson väljs om för 2 år som revisor. Sofie Löfström samt Lars Björk väljs till revisorssuppleanter.

 

§ 17. Val till valberedningen som består av tre ledamöter och en suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för en mandatperiod på tre år, varav en väljs vid varje årsmöte. Suppleanten väljs på ett år. Ulrika Holst, väljs om på post som ledamot. Deltagande på mötet kommer överens om att Ulrika sitter själv på denna post, tar hjälp av andra vid behov.

 

§ 18. Val av ombud till Ridsportsförbundets och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. Sitter idag ingen på posten, vid behov utser styrelsen rätt person för detta.

 

§ 19. Fastställande av årsavgifter, Försäkringspremien till Folksam kommer höjas, resulterar i att vi kommer behöva förändra våra medlemsavgifter. På mötet fastställs det att vi höjer priset till 50 kr för vuxen medlem till 400 kr/år. Behåller medlemsavgiften för barn på 300 kr.

 

§ 20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmötet, går igenom årshjul för föreningen, fastställer och lägger till i handlingarna.

         Medlem Ingemar Nilsson erbjuder sig att hjälpa till att harva utebanan för att kunna bättra kvalitén på denna.

         Frågor kring skötsel samt harvning av ridhuset har uppkommit av medlemmar, dessa har besvarats.

 

§ 21. Prisutdelning, avtackning samt avslutning. Prisutdelning till Åsa Ståhlbrand för årets dressyr-ekipage. Prisutdelning till Daniel Ljungkrantz för årets hopp-ekipage, kunde tyvärr ej vara med och deltaga på mötet samt ta emot sitt pris. Ordförande Anneli Einarsson avslutar mötet.

 

 

_______________________________                                                              ________________________________

Sekreterare: Olivia Gren                                                                     Justerare: Ingela Thunström

 

                                                                                                                                                       ______________________________

                                                                                                                                                       Justerare: Helena Hansson

Inga nyheter är skapade

SPONSORER


STALLSHOPEN i Tomelilla

 

Postadress:
Ljunits-Herrestads RF - Ridsport
Anneli Einarsson, Stenby 2531
27391 Tomelilla

Besöksadress:
Högestavägen
27197 Ystad

Kontakt:
Tel: 0707131305
E-post: ljhr@ljhr.se